Van tuinontwerp tot realisatie

Kennismaking:
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wisselen wij uitgebreid met u van gedachten en bekijken we de mogelijkheden.
Het is van belang om te weten welke richting u wil uitgaan. De wensen van de klant vormen de basis voor het ontwerp.
We luisteren naar uw verwachtingen en komen tot een advies.
In deze fase wordt de prijsbepaling van het ontwerp bepaald.

Inventarisatie:
De huidige toestand van het terrein wordt ingemeten en digitaal in kaart gebracht.
Er vindt een inventarisatie plaats van de bestaande beplanting. Grondonderzoek kan opgevraagd worden.

Ontwerp:
Op basis van de gesprekken tekenen we een voorontwerp van uw tuin uit. Dit voorontwerp wordt uitvoerig toegelicht en besproken.
Om u een beter idee te geven van hoe de tuin er uit komt te zien, kunnen we een 3D impressie aanbieden.
Aan de hand van uw opmerkingen passen we het ontwerp aan naar zijn definitieve vorm. De keuze van de materialen wordt gemaakt, de ruimtes worden bepaald.
Het beplantingsplan wordt opgesteld in overeenstemming met de grondsoort, oriëntatie en de directe omgeving.
Uw wensen m.b.t. kleur, onderhoud, seizoensbeleving, ecologische aspecten, worden hierin verwerkt.
Op het werkplan worden alle technische omschrijvingen vermeld om het ontwerp in de praktijk uit te voeren:
beregening, verlichting, afwatering, hoogtepeilen, hellingspercentages, maatvoering, materiaal omschrijving…

Realisatie:
De uitvoering van het ontwerp kan door onze mensen gerealiseerd worden. Wij staan in voor de totaaluitvoering van het volledige project.

Onderhoud:
Na de aanleg verzorgen we desgewenst jaarlijkse of periodiek onderhoud.
De juiste nazorg van tuinen is een belangrijk gegeven, zeker omdat een tuin constant in beweging is.